رکوردر بدون کاغذ 15 اینچ
SPR-15

Smart Paperless Recorder -15 Inches 
 
رکور
در بدون کاغذ5.7 اینچ

SPR570

Smart Paperless Recorder - 5.7 Inches 
 
مدول ورودی آنالوگ با 16 کانال یونیورسال
(mV, mA ، ترموکوپل و ترمورزیستانس) ایزوله شده
PUIA - 16مدول با 32 ورودی ایزوله شده
 دیجیتالی با سرعت بالا

FIDI32 
 مدول 8 کانال ورودی - 4 کانال خروجی دیجیتال
DIOM4

Isolated Digital Input/Output Module

 
مدول 8 کاناله ورودی آنالوگ یونیورسال
  با امکان ارسال اطلاعات به کامپیوتر

IDAQ-8UAI

Universal Analog Input Module
مدول 4 کاناله خروجی آنالوگ (ایزوله)
IDAQ-4UAO

Isolated Universal Analog Output Module

 
مدول  4و 6 کاناله ورودی آنالوگ یونیورسال ( ایزوله)
  با امکان ارسال اطلاعات به کامپیوتر

IDAQ-4IUAI-6IUAI

 Isolated Universal Analog Input Module
مبدل USB  به RS485

SDAM - USB

مبدل  RS232 به RS485
SDAM - 232
مبدل سیگنالهای RGB به VGA

RGB To VGAهاب و مبدل
USB به 4 پورت RS485
USB TO RS485 HUB
 

 

مدول دو کاناله مینیاتوری میلی آمپر- مدول دو کاناله مینیاتوری ترموکوپل
SDAM - mA , SDAM - TC
 
مدول 2 کاناله فرکانس متر و شمارنده
FCM-2

2Channel Frequency / Counter Module

 
رله عمل کننده روی حد جریان
Current Relay
CR - 101  

ایزوله کننده سیگنالها (mV، mA) و سنسورها
Signal Isolator
FSI-101


نشاندهنده هوشمند با قابلیت اتصال به RS-485 (کامپیوتر)
SDC 100
نشاندهنده قابل برنامه ریزی دما و رطوبت و آمونیاک با سه
فرمان خروجی و امکان اتصال به کامپیوتر

THN 100
 نشاندهنده بزرگ قابل برنامه ریزی اندازه گیری 8 کاناله

DAMT 8
 مدول اندازه گیری و نمایش چند کاناله
با امکان ارسال اطلاعات به کامپیوتر

SRM8, STM12, SDM16سنسور و نمايشگر اندازه گيري
  و کنترل سطح مايعات در مخازن باز و بسته
Level Masterسیستم قابل برنامه ریزی اندازه گیری و کنترل فلو مایعات
Flow Masterسیستم کنترل شیر دستی به شیر قابل کنترل
Servo Valves

 

Copyright. 2011 FaraPajooh Co. , All rights reserved